Majątek rodziny królewskiej – co składa się na królewskie finanse?

Michał Wójtowicz

Majątek rodziny królewskiej to temat, który od zawsze wzbudza zaciekawienie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądają finanse rodziny królewskiej znanej na całym świecie? Sprawdziliśmy to!

majątek rodziny królewskiej

Początki majątku rodziny królewskiej

Majątek rodziny królewskiej zaczął powstawać w 1066 roku, kiedy to Wielką Brytanię podbili Normanowie. Grunty zostały przekazane monarchom, ale zasady zarządzania nimi ukształtowały się dopiero w 1760 roku, kiedy to król pozwolił na przekazanie rządowi dochodów z majątków ziemskich. W zamian rodzina królewska zaczęła otrzymywać stałą roczną „pensję”, znaną jako Sovereign Grant.

Wielkość majątku rodziny królewskiej

Majątek rodziny królewskiej obejmuje liczne nieruchomości w centrum Londynu, biurowce, parki, galerie handlowe, lasy, pola uprawne, a nawet tor wyścigowy Ascot! Łączna wartość nieruchomości należących do majątku Korony szacowana jest na 15,6 mld funtów. To ogromne bogactwo przynosi znaczące dochody – nawet 318 mln funtów zysku w skali roku!

Co ważne, w 2023 r. finanse rodziny królewskiej ulegną zmianie! Majątek królowej Elżbiety zostanie pomniejszony przez jej następcę w wyniku redukowania kosztów i pozbywania się najmniej intratnych firm i przedsięwzięć.

Zarządzanie majątkiem rodziny królewskiej

Zarządzanie majątkiem koronnym powierzone jest niezależnej organizacji, której przewodniczy zarząd. Corocznie przekazują oni rządowi nadwyżki dochodów, a monarcha nie jest bezpośrednio zaangażowany w procesy decyzyjne. 

Od czasów reformy z 2012 roku majątek Korony podlega takiej samej kontroli jak inne wydatki rządowe.

Co ciekawe, angielski władca jest też właścicielem dna morskiego i dobrej połowy terenów nabrzeżnych Anglii, Irlandii Północnej i Walii. To oznacza, że monarcha może czerpać zyski zarówno z dzierżawy terenów pod farmy wiatrowe, jak i wydobycia ropy naftowej.

Fot. główna: Carfax2 via Wikipedia, CC BY-SA 3.0Zobacz także:
Archiwum: czerwiec 2023

Popularne wpisy: