Piotr Patkowski – wzrost polityka budzi ciekawość!

Michał Wójtowicz

Piotr Patkowski – wzrost tego polskiego polityka wzbudza ciekawość. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, co kryje się za tą tajemnicą.

Piotr Patkowski wzrost

Ile mierzy Piotr Patkowski?

Dokładny wzrost Piotra Patkowskiego pozostaje nieznany, jednak nie ulega wątpliwości, że jest on niskim człowiekiem. Choć liczby nie są dostępne, można z pewnością stwierdzić, że jego postura nie wpłynęła na jego sukces w polityce.

Piotr Patkowski – droga do sukcesu

Patkowski ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był założycielem lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, uczestniczył także w Stowarzyszeniu KoLiber.

Przez pewien czas pracował w Biurze Prawnym Ministerstwa Energii oraz w gabinecie politycznym wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Następnie pełnił funkcję doradcy Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kolejne szczeble na politycznej drabinie

W 2020 roku Piotr Patkowski został mianowany Koordynatorem Oceny Skutków Regulacji i uczestniczył w Zespole Programowania Prac Rządu. Zasiadał również w Radzie Polskiego Instytutu Ekonomicznego jako wiceprzewodniczący.

16 kwietnia 2020 roku, Patkowski objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów oraz Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. W 2021 roku dołączył do Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Fot. Ministerstwo Finansów via Wikipedia, CC BY 3.0Zobacz także:
Archiwum: kwiecień 2023

Popularne wpisy: